BAL-TAM

MİSYONUMUZ

Balkan Türkoloji Araştırma Merkezinin temel çalışma amacı; Türk dili, tarihi, edebiyatı, folkloru ve müzikolojisi üzerinde araştırma yapmak ve Türkolojiyi geliştirmektir. 

Bu genel amaç doğrultusunda Balkan Türkoloji çalışmalarını daha etkili ve verimli kılmayı, bilgi alışverişini hızlandırmayı, bilimsel alt yapı üzerine güvenli bilgi akışını sağlamayı, özgür ve yaratıcı birer birey olarak genç araştırmacılar yetiştirilmesine destek olmayı amaçlamaktadır.  

Bunun sonucunda ortaya çıkacak özgün kanıtlanmış bilimsel verilerin Balkan bilim insanları arasındaki bilimsel köprüyü güçlendirerek yeni bir bakış açısı kazandırması hedeflenmektedir.

VİZYONUMUZ

- Merkezin başlıca görevleri, Balkan ülkelerinde tarih boyunca yaşayan Türk ulusunun, maddi ve manevi kültürünü ve bu kültürün bu topraklarda yaşayan diğer halkların yaşam ve yaratıcılıklarını etkilemesini saptamak; 

- Sempozyum, çalıştay, panel, bilimsel toplantı gibi etkinlikler düzenleyerek Türkoloji'nin, tüm Balkan ve diğer ülkelerdeki kültürel ve toplumsal gelişimlerde daha etkin rol oynamasını sağlamak; 

- Bilimsel araştırma çalışmalarının daha ileriye taşınmasına/yüksek dereceye ulaşmasına özen göstermek ve bu doğrultuda Balkan bölgesi ve diğer ülkelerdeki bilimsel kurumlarla işbirliği yapmak; 

- Bilimsel araştırma alanında belgesel ve tanıtım çalışmaları örgütlemek ve ilerletmek; bilimsel çalışma sonuçlarını yayınlamak ve bilim ve kültür dünyasına sunarak Türklük bilimine katkıda bulunmak ve; 

- Gazete, dergi, yıllık, kitap, süreli ve diğer bilimsel yayınları okuyucularla buluşturmaktır.

Kurumsal

Kitaplar