Scroll Top

Balkan Türkoloji Araştırmaları Merkezi BAL-TAM Türkiye Yürütme
Kurulu Başkanı Dr. Ayla Hafız Küçükusta’nın “Balkanlara Dair”
Sunumu


Balkan Türkoloji Araştırmaları Merkezi BAL-TAM Türkiye Yürütme Kurulu Başkanı Dr. Ayla Hafız Küçükusta,Çukurova Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları Merkezinin düzenlediği e-konferansta “Balkanlara Dair” sunumu gerçekleştirmiştir.

Balkan Türkoloji Araştırmaları Merkezi BAL-TAM Türkiye Yürütme Kurulu Başkanı Dr. Ayla Hafız Küçükusta,Çukurova Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları Merkezinin düzenlediği e-konferansta “Balkanlara Dair” sunumu gerçekleştirmiştir.