Scroll Top

DOĞUM TARİHİ VE YERİ:

             Tacida Hafız, Bosna Hersek’in önde gelen ressamlarından Şahzudin Zubçeviç’in kızı olarak 11. 06. 1946, tarihinde Bosna Hersek’in başkenti Saraybosna’da dünyaya geldi.

EĞİTİMİ VE LİSANSÜSTÜ ÇALIŞMALARI:

               İlkokulu 1961 yılında Mostar’da tamamladıktan sonra liseye Saraybosna’da devam etti. Ardından Sarayevo Üniversitesi, Felsefe Fakültesi, Doğu Dilleri Bölümünden Nedim Filipoviç’in öğrencisi olarak mezun oldu (1976).

              Priştine Üniversitesi Filoloji Fakültesi, Şarkiyat Bölümü’nde “Tursko osmansko pjesnistvo Prizrena (15.20 vijek)” (Prizren’de 15-20 Yüzyılları Arasında Osmanlı Türk Şiiri) adlı doktora tezini savundu (1998).

              1998 yılunda Priştine Üniversitesi Felsefe Fakültesi Şarkıyat Bölümü’nde doçent, 2004 yılında ise profesör ünvanını kazandı.

               Prof. Dr. Tacida Hafız,  bilimsel-pedagojik çalışmalarının yanı sıra yurt içi ve yurt dışında  (Saraybosna,  Priştine,   Ankara,   İstanbul,   Üsküp,   Peçuj,   Strazbourg, Babadağ-Romanya vs.) düzenlenen çok sayıda bilimsel toplantılarda aktif görev almış  yerli ve yabancı pek çok bilim insanıyla bilgi paylaşımında bulunmuştur. Bu tecrübeleri sonucu 2001 yılında eşi Prof. Dr. Nimetullah Hafız  ile  birlikte Balkan Türkoloji Araştırmaları Merkezi’ni kurmuştur. (30 Mart 2001, Prizren).

BAL-TAM çerçevesinde 2001 yılından bugüne kadar geleneksel olarak  düzenlenen  dört Uluslararası  Balkan  Türkolojisi   Sempozyumunu başarıyla organize etmiştir: I. Uluslararası Balkan Türkolojisi Sempozyumu, Prizren-2001; II. Uluslararası Balkan Türkolojisi Sempozyumu, Mostar-2002;  III. Uluslararası Balkan Türkolojisi Sempozyumu, Kotor-2003;  IV. Uluslararası  Güneydoğu  Avrupa Türkolojisi  Sempozyumu,  Zagreb-2007.

Prof. Dr. Tacida Hafız’ın bibliyografyasında yayınlanmış bilimsel çalışmalarının sayısı kırkın üzerindedir.

RESMİ ÇALIŞMALARI VE GÖREVLERİ:

      –   “Naim Fraşeri” Lisesi Türkçe Eğitiminde Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni, Priştine, 1977-1984

  –       Kosova Ders Kitapları ve Araçları Kurumu’nda Türkçe yayınlarının Baş ve Sorumlu Yazarı (Priştine, 1984 – 1990) – Altı yıllık bu görevi sırasında ilk Tükçe alfabenin yanı sıra ilk ve orta okullara olmak üzere toplam 48 ders kitabı kazandırdı.

  –   Priştine Üniversitesi Filoloji Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim üyesi (1990-2011).

–  Yüksek Pedagoji Okulu Sınıf Öğretmenliği Bölümü Türk Edebiyatı Hocası, 1989-1994

  – Ankara  Üniversitesi,  Dil  ve  Tarih Coğrafya Fakültesi misafir öğretim  üyesi, 1999 – 2000

 –   Kazakistan  “Hoca Ahmet Yesevi” Üniversitesi misafir öğretim üyesi  2003

Prof. Dr. Tacida Hafız’ın bibliyografyasında yayınlanmış bilimsel çalışmalarının sayısı kırkın üzerindedir. En önemli çalışmaları:

  1. KİTAPLAR

Yunus Emre – Hayatı ve Eserleri, Junus Emre – Život i djelo, (Türkçe ve Boşnakça), “Tan” Yayınları, Priştine, 1992

Haci Ömer Lutfi, Eserlerinden Seçmeler, “Tan” Yayınları, Priştine, 1992

Ömer Lutfi, Eserlerinden Seçmeler, BAL-TAM, (Balkan Türkoloji Araştırmaları

Merkezi), Genişletilmiş II. Baskı, Prizren, 2002

Ömer Lutfi’i Divanı, BAL-TAM (Balkan Türkoloji Araştırmaları Merkezi), Prizren, 2008

 

  1. BİLİMSEL MAKALELER

Prizren’de Türk Halk Türküleri ve Kaynakları, Çevren, No.12, Priştine, 1976, s. 47-58.

Prizren’de Türk Halk Türküleri ve Kaynakları, (Tekrar işlenilmiş ve genişletilmiş çalışma), Folklor Araştırmaları Yıllığı, Ankara, 1980.

Yugoslavya’da Nasrettin Hoca Fıkralarının Yayılması Üzerine Birkaç Söz, Uluslararası Yunus Emre, Nasreddin Hoca, Karamanoğlu Mehmet Bey ve Türk Dili Semineri Bildirileri, 10-12 Haziran 1977, Konya.

Kosova’da Türbeler, Prilozi za orijentalnu filologiju, Sarajevo, 1980, s.189-274+6.

Hadži Omer Lutfi Paćarizi i njegova uloga u širenju socijalističkih ideja na Kosovu, Glasnik Muzeja Kosova, XIII-XIV, Priştine, 1984, s. 245-274.

Kosova’da Yağmur Duaları, Sesler, XVII., No. 164, Üsküp, 1982, s. 69-73.

Kosova’da Yağmur Duaları, III. Uluslararası Türk Folkolr Kongresi Bildirileri, Cilt IV, Ankara, 1988.

Yugoslavya’da Türk Halk Türkülerinin Durumu, V. Milletler Arası Türkoloji Kongresi, İstanbul, 23-28 Eylül 1965, Tebliğler, Cilt 2, İstanbul, 1988, s. 369-373.

Hacı Ömer Lutfi’nin Sosyalist Düşüncelerinin Yayılmasına Katkısı, Çığ, No. 2, Priştine, 1990.

Les Pir Sultan Abdal en Roumelie, (Rumelide Pir Sultan Abdal), Bektachiyya, Etudes sur lordre mystiquedes Bektachis et les groupes relrvant de Hadji Bektach, Strasburg 1986, Reunies par Giles Veinstein, ISIS, Istanbul, 1987, s. 101-108.

Yugoslavya’da Nasreddin Hoca ile İlgili Yayınlar, I. Uluslararası Nasreddin Hoca Sempozyumu Bildirileri, Türk Kültür Bakanlığı, Ankara, 1990, s. 133-156

Destani per Ramadan Zaskokun nga poeti popullor Turk Ashik Ferki, Konferenca shencesore e 100-vjetorit te Lidhjes shqiptare te Prizrenit – Nga tbimi shkencor – Prihstine, 6-7 qershor 1978, Priştine, 1990, s. 651-659.

O prizrenskim piscima na turskom jeziku od XV vijeka do Drugog svjetskog rata, Zbornik Filološkog fakulteta, Priştina, 1991, s. 273-281.

Kosova’da Yayımlanan Türkçe Ders Kitaplarının Bibliyografyası II, Çevren, sayı 81-82, Ocak-Şubat – Mart-Nisan, 1991, s. 119-121

Macar Türkoloğu Prof. Dr. Josef Matuz’un Hayatı ve Eserlerinin Bibliyografyası, Çevren, s. 83-84, Mayıs-Haziran – Temmuz-Ağustos 1991, s. 106-110.

Vuçitırın Kanunnamelerinde Ekonomi, Zirai ve Sosyal Durum, VII. CIPO, Peç, 1987, Ankara, 1994, s. 447-451.

Blagay’da Sarı Saltık Türbesi, Renkler 5, Bukurest, 1995.

Aşık Ferki, Sofra, Sayı 1, Prizren, 1998.

Kamil Vranezi, Sofra, Sayı 5, Prizren, 2001.

Hacı Hafız Süleyman Hafız’ın Kütüphanesinin Yazma Eserlerinin Katalogu, Çevren, 95-96, BAL-TAM, Prizren, 2002.

Eski Yugoslavya’da Türkiye ve Atatürk’e Dair Yayınlanan Kitaplar, BAL-TAM Türklük Bilgisi, 1, BAL-TAM, Prizren, 2004, s.151-166.

Klasik Divan Şairi Prizrenli Suzi, İkinci Uluslararası Balkan Türkolojisi Sempozyumu Bildirileri, BAL-TAM, Prizren, 2007, s.531-542.

Kültür ve Şehirler Merkezi Prizren, Prof. Dr. Taciser Onuk Armağanı, Kültür Ajans Yayınları, Ankara, 2007, s.

Kosova Türk Yaratıcılğında Çanakkale savaşı, Kosova’dan Çanakkale’ye, BAL-TAM, Prizren, 2008, s.17-54

Yitirdiğimiz Prof. Dr. Hasan Kaleşi, Çevren, Sayı 9, Priştina, 1975.