Scroll Top

DOĞUM TARİHİ VE YERİ:

Nimetullah Hafız, Prizren Medresesinin tanınmış müderrisi ve Osmanlı devletinin eski Sultan Murat Türk askeri kışlasında tabur imamı ve hatibi görevinde bulunan Esat Hafız’ın torunu ve ölümünden hemen sonra, aynı göreve tabur imamı olarak atanan Süleyman Hafız’ın oğlu olarak 02. 12. 1939 tarihinde dünyaya geldi. Annesi Tume (Tümen) ailesinden Sabriye  Hanım idi.

 

EĞİTİMİ:

İlk ve ortaokulu 1961 yılında Prizren’de tamamladıktan sonra 1964 yılında Belgrat Üniversitesi Filoloji Fakültesi Şarkiyat Bölümü’ne girdi. Belgrat Üniversitesinde iki yıl okuduktan sonra Sarayevo Üniversitesi Felsefe Fakültesi Şarkiyat Bölümü’ne (Türkçe, Arapça ve Farsça) devam ederek Nedim Filipoviç’in öğrencisi olarak mezun oldu (1969).

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde Prof. Dr. Faruk Timurtaş’ın danışmanlığıyla doktora eğitimini tamamladıktan sonra Prof. Dr. Faruk Timurtaş, Prof. Dr. Şehabettin Tekindağ, Prof. Dr. Zeynep Korkmaz, Prof. Dr.Muharrem Ergin‘den oluşan jüri önünde “Prizren Türk Halk Edebiyatı Metinleri ve Ağız Hususiyetleri” adlı doktora tezini savundu (1976).

1978 yılında Priştine Üniversitesi Felsefe Fakültesi Şarkıyat Bölümü’nde doçent, 1983 yılında ise profesör ünvanını kazandı.

Batı Almanya’nın Alexander von Humboldt-Stiftung’un burslusu olarak 1979-1980 ve 1982 tarihlerinde Mainz Gutenberg Üniversitesi Şarkiyat Bölümü’nde Prof. Dr. Johannes Benzing’in yanında Balkan Türkolojisi ile ilgili araştırmalar yaptı.

Alexander von Humboldt Stiftung’un burslusu olarak ikinci defa 1987 ile 1988 tarihleri arasında Almanya’nın Freiburg Üniversitesi’nde Prof. Dr. Josef Matuz’un yanında araştırmalarını sürdürdü.

1994-1995 yıllarında Ankara’da TİKA (Türk İşbirliği Kalkınma Ajansı) ile TDK (Türk Dil Kurumu) ile birlikte Türk Dünyası Dilleri’nin inceleme ve araştırma projelerinde yer aldı.

 

RESMİ GÖREVLER:

–  Üsküp’te çıkan “Birlik” gazetesinde gazeteci olarak bir yıl görev yaptı (1961).

– Priştine’de “Meto Bayraktari” sekiz yıllık okulunda Türk dili öğretmeni olarak çalıştı (1961).

–  Üsküp Radyosu’nda Türk dilinde haber, gençlik ve çocuk programlarında gazeteci, çevirmen ve sunuculuk (sipikerlik) yaptı (1968).

– Prizren Belediyesi’nde Tarih Yapıtları Koruma Kurumu’nda şarkiyatçı uzman görevinde bulundu (1969-1973).

(Bu süre içinde Prizren’de Prizren kalesi ve Kırık Cami kazılarını, Sinan Paşa Camiinin onarılması projelerini yürüttü ve bunlarla birlikte daha birçok Osmanlı tarihi eserini devlet koruması altına anlınmasını sağladı. Kosova’daki yazma yapıtlarını araştırırken Ömer Lûtfi, Âşık Ferkî gibi birçok Kosova Türk ozanlarını kendi yazmalarıyla birlikte bilim dünyasına kazandırdı).

– 1973’te kurulan Priştine Üniversitesi’nin temel taşı sayılan Felsefe Fakültesi’nde Şarkiyat Bölümü’nün beş kurucusundan biri olarak çalışmaya başladı (1973).

– Priştine Üniversitesi Felsefe Fakültesi Şarkiyat Bölümü’nde öğretim üyesi olarak Türk Öğrencilerine Türkçe, Arnavut (1979’a dek), Boşnak, Sırp, Makedon, Roman (Çingene) gibi öteki ulus ve halk öğrencilerine ise Sırpça dersler verdi (1973-1988).

– Priştine Üniversitesi Filoloji Fakültesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı Bolümü Kurucu Başkanı ve devamında dört dönem Bölüm başkanı görevinde  bulundu. (1988-1990, 1992-1996, 1996-1999, 2000-2003)

– Prizren’de Yüksek Pedagoji Okulu’nda Türkçe Sınıf Öğrtemenliği Bölümünün Kurucu Bölüm  Başkanlığını yaptı ve Türk Dilbilgisi dersini verdi (1989-1996).

– Priştine Üniversitesi Filoloji Fakültesi’nde eğitimden sorumlu dekan yardımcısı olarak görev aldı. (1990/1991).

– “Çevren” (edebiyat, toplum, düşünce) dergisinin baş ve sorumlu yazarlığını yaptı. (1977-1981 ve 1989-1991)

 

MİSAFİR ÖĞRETIM ÜYELİĞİ: 

–  Almanya Mainz Gutenberg Üniversitesi Şarkiyat Bölümü misafir öğretim üyesi  1979-1980  ve 1982),

– Almanya Freiburg Üniversitesi’nde “Atatürk ve Atatürk Devrimi” adlı ders programında Prof. Josef Matuz’un danışmanı (1986 87),

– Üsküp Kiril ve Metodiye Üniversitesi Filoloji Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi  (1986-1991),

–  Ankara Üniversitesi Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi misafir öğretim üyesi (1998-1999-2000),

–  Kazakistan Ahmet Yesevi Üniversitesi misafir öğretim üyesi (2003-2004).

 

ÇEŞİTLİ ÜNİVERSİTELERDE KURDUĞU TÜRKOLOJİ EĞİTİMİ BÖLÜMLERİ,

KÜTÜPHANE VE ARAŞTIRMA MERKEZLERİ:

                   – Priştine Üniversitesi Felsefe Fakültesinde Şarkiyat Bölümü’nün beş kurucusundan biri (1973),          

– Priştine Üniversitesi Felsefe Fakültesi (1992den sonra Filoloji Fakültesi)  Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü kurucusu (1988),

– Priştine Üniversitesi Prizren Yüksek Eğitim Okulu Türkçe Sınıf Öğretmenliği Bölümü (1989) kurucusu,

– Priştine Üniversitesi Prizren Eğitim Fakültesi Türkçe Sınıf Öğretmenliği Bölümü  Kurucu Komisyonu Başkanı (2003),

– Novi Pazar Enternasional Üniversitesi İnsani Bilimler Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bolümü  kurucusu (2002),

– Novi Pazar Enternasional Üniversitesi Doğu Bilimler Enstitüsü  kurucusu (2006),               –  Prizren Belediyesi Tarihi Eserleri Koruma Kurumu Osmanlı YazmalarKütüphanesi

kurucusu (1972),

– Balkan Türkoloji Araştırmaları Merkezi’nin (BAL-TAM) Prof. Dr. Tacida Zubçeviç Hafız ile birlikte  kurucusudur (2001).

(2001 yılından bugüne kadar BALTAM adına 2001-Prizren/Kosova,  2002-Mostar/Bosna-Hersek,  2003-Kotor/Karadağ,  2007-Zagreb /Hrvatistan)‘ te olmak üzere bir gelenek haline getirilmiş olan Uluslararası Güney-Doğu Avrupa Türkoloji Sempozyumlarını Prof. Dr. Tacida Zubçeviç Hafız ile birlikte düzenlemiştir. Bu yıl, V. Uluslararası Güney-Doğu Avrupa Türkolojisi Sempozyumu’nun, BAL-TAM’ın kuruluşunun 10. yılı kutlama etkinlikleri içerisinde Kosova-Prizrende icra edilmesi planlanmıştır.)

 

RESMİ KURUL ÜYELİĞİ, DERNEK VE DİĞER ÇALIŞMALARI:

 

– İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Tarih ve Restorasyon Enstitüsü Üyesi  (1978)

–  Ankara’da Türk Dili Kurumu’nun Haberleşme Üyesi (1986).

– Merkezi Ankara’da bulunan Türk Folklor Araştırmaları Kurumu’nun onur üyesi  (02. VII. 1994).

–  Yugoslavya Türkologlar Birliği’nin kurucu başkanı (30 Haziran 1998).

(Birlik Başkanı olarak I. Uluslararası Türkoloji Kongresi’ni düzenledi (1998).

             

ALDIĞI ÖDÜLLER

              – 21 Aralık 1977 tarihinde Prizren Tarihi Anıtları Koruma Kurumu tarafından işbirliği ve ortaklaşa ödevlerin gerçekleştirilmesinde göstermiş olduğu başarılar nedeniyle Teşekkür Belgesi

– 26 Nisan 1994 tarihinde Priştine’de Tan Gazetesi’nin kuruluşunun çalışmalarının 25. yıldönümü dolayısıyla verdiği katkıları için Redaksiyon tarafından Takdirname

– Kasım 2000’de Ankara’da Türk Folklor Araştırmaları Kurumu’nun Kosova’da Türk folklorüne yaptığı üstün hizmet ödülü

– İstanbul’da merkezi olan Türk Kültürüne Hizmet Vakfı’nın 2002 yılının şeref ödülü

Not: Prof. Dr. Nimetullah Hafız’ın bugüne kadar gerçekleştirdiği araştırmalar, katıldığı ulusal ve ulusalarası bilimsel toplantılar ve üstün başarılarından dolayı layık görüldüğü çok sayıda takdirname, plaket ve ödülleri bulunmaktadır.

 

YAYINLAR

Kitaplar:

     –   Günaydın, (Şiirler), “Detska Radost” Yayınları, 1964 (Birinci Baskı), 1983 (İkinci   Baskı), Üsküp.

–       Ana Kucağı (Şiirler), “Birlik Yayınlar, Üsküp., 1983

–       Yugoslavya Türk Şiirinde Atatürk, Folklor Araştırmaları Kurumu Yayınları, Ankara

1983,

–       Turska Gramatika, I deo, -Fonetika- (Türk Dilbilgisi, I. Bölüm –Sesbilgisi-), Skripte,

Priştine Üniversitesi Felsefe Fakültesi Şarkıyat Bölümü Yayınları, Priştine, 1984

–       Yugoslavya Türk Edebiyatında Devrim Şiirler, “Birlik” Yayınları, Üsküp, 1984.

–       Yugoslavya Türk Edebiyatında Tito Şiirleri, “Birlik Yayınları, Üsküp., 1984

–       Kosova Türk Halk Edebiyatı Metinleri, Priştine Üniversitesi Felsefe Fakültesi Şarkıyat

Bölümü Yayınları, Priştine, 1985

–       Âşık Ferkî, Hayatı ve Eserleri, “Esin” Yayınları, Prizren, 1986

–       Bulgaristan’da Çağdaş Türk Edebiyatı Antolojisi I. Cilt, II. Cilt 1988, III. Cilt (Çocuk

Edebiyatı), Ankara, 1989

–       Yugoslavya’da Çağdaş Türk Edebiyatı Antolojisi, I. Cilt (Şiirler), II. Cilt (Öyküler,

Romanlar), III. Cilt (Oyunlar), Ankara, 1989

–       Makedonya Türk Halk Edebiyatı Metinleri, Anadolu Sanat Yayınları, İstanbul, 1989

–       Bulgaristan’da Türk Halk Edebiyatı Metinleri, I., II. Cilt, Ankara, 1990.

–       Prizren Türk Ağzının Özellikleri (İncelemeler, Metinler, Sözlük), Türk Dil Kurumu

Yayınları, Ankara (B a s k ı d a).

 

Bilimsel Makaleler, Derlemeler

Dil:

–       “Yaşar Kemal’in Orta Direk  Romanındaki Dili”, Sesler, 42, Ocak 1970, Üsküp, s. 39-46.

–       “Yugoslavya’da Yazyınlanan Türkçe Sözlük ve Türkçe Konuşma Kitaplar”, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, XXI, 1975, İstanbul, s. 159-176+3 fot; Çevren, 6, Temmuz 1975,  Priştine, s. 37-48.

–       “Prizren Türk Ağzının Özellikleri”, Çevren, 12, Aralık 1976, Priştine, s. 29-35.

–       “Priştine  Ağzının Başlıca Özellikleri”, Uluslararası Yunus Emre, Nasreddin Hoca, Kahramanoğlu Mehmet Bey ve Türk Dili Semineri Bildirileri, 10-20 Haziran 1977, Konya; 1977, Konya, s. 239-265.

–       “Kosova Mitroviçası, Vuçitirin ve Priştine Türk Ağızlarının Başlıca Özellikleri”, Çevren 1-2 (21-22), Mart-Haziran 1979, Priştine, s. 75-91.

–       “Kosova Türk Ağızlarında Yapım Ekleri”, Çevren 3 (23), Eylül 1979, Priştine, s. 83-89.

–       “Specificnosti prizrenskog turskog govora” (Prizren Türk Ağzının Özellikleri), POF (Prilozi za orijentalnu filologiyu), 27, Sarayevo 1979, s. 61-100.

–       “Uticaj srpsko-hrvatskog jezika na turske govore na Kosovu” (Kosova Türk Ağızlaruına Sırphırvat ve Arnavut Dillerinin Etkileri), Jezik i praksa, 1-2, 1985, Priştine, s. 69-76.

–       “Kosova Türk Ağızlarında K > Ç ve G > C Ünsüz Değişmeleri”, Beşinci Milletler Arası Türkoloji Kongresi, İstanbul 23-28; İstanbul, Eylül 1985, Tebliğler I. Türk Dili, Cilt I. S. 127-129.

–       “Kosova Türk Ağızlarında Çekim Ekleri”, Dil Dergisi, 21, Temmuz 1994, Ankara, S. 20-38.

–       “Kosova Türk Ağızlarında Çekim ve Yapım Ekleri”, Uluslar arası Türk Dili Kongresi 1988 (26 Eylül – 3 Ekim 1988), Ankara 1996, s. 225-246.

–       Hasan Kelmendi ile birlikte: “Jedan osvrt na turske sufikse u albanskom jeziku” (Arnavut Dilinde Türk Eklerine Bir Değinme), Uporedno jezikoslovje, 1989, Ljubljana, s. 245-249.

 

Yazın:

–       “Prizrenli Şeyh Hacı Ömer Lûtfü ve Onun Yapıtları”, Sesler, S. 60, Kasım 1971,

Üsküp, s. 44-56.

–       “Prizrenli Âşık Ferkî’nin Hayatı ve Eserleri”, Tan Gazetesi, S. 23-39, Priştine,1974.

–       “Yugoslavya’da TürkEdebiyatrı Hakkında Bir Deneme”, Çevren 1, Aralık 1973, Priştine, s. 54-60.

–       “Hacı Ömer Lûtfü’nün Çocuk Şiirleri”, Sesler, 83, Şubat 1974, Üsküp, s. 44-51.

–       “Hacı Ömer Lûtfü”, Çevren, 2, Mart 1974, Priştine, s. 95-97.

–       “Yugoslavya Türk Edebiyatında Atatürk’e Ait Yazılmış Şiirler”, Çevren, 2, Mart 1974, Priştine, s. 35-43.

–       “Tüek Halk Şaira Âşık Veysel”, Çevren, 4, Aralık 1974, Priştine, s. 55-62.

–       “İbrahim Âşık Ferkî”, Çevren, 3, Aralık 1974, s. 98-99.

–       “Yugoslavya’da Bulunmuş Bir Çanakkale Savaşı Destanı”, Türk Kültürü, 150-152, Ocak-Nisan 1975, Ankara; Çevren, 9, Mart 1976, Priştine, s. 141-151.

–       “Bilinmeyen Bir Prizren Şairi Kâmil (Nalbant) Vrenezi”, Çevren, 6, Temmuz 1975, s. 109-110.

–       “İpekli Âşık Mustafa’nın Bir Destanı”, Çağrı, 217, Şubat 1976, Konya, s. 12-13; Çevren, 10, Haziran 1976, Priştine, s. 132-133.

–       “Yugoslavya’da Bilinmeyen Bir Türk Halk Şairi Âşık Ferkî ve Onun Destanları”, Çevren, 9, Mart 1976, Priştine, s. 141-151; I. Uluslar arası Türk Folklor Kongresi Bildirileri, Cilt II., 1976, Ankara, s. 109-118.

–       “Prizren Kaynaklı Âşığı Bilinmeyen İki Destan”, Türk Folklor Araştırmaları, 325, 1976, İstanbul, s. 7735-7738; “Âşığı Bilinmeyen İki Destan” başlıklı aynı yazı, Çevren, 12, Aralık 1976, Priştine, s. 127-134.

–       “Yugoslavya’da Türk Destanları”, Uluslar arası Folklor ve Halk Edebiyatı Semineri Bildirileri, 17-29 Ekim 1976, Konya, 1977 Konya, s. 55-59; Çevren, 10, Haziran 1976, Priştine, s. 129-132.

–       Muhammad Mûfâkû: “Al-hâğğ ‘Umar Lutfî Başârîzî” (1869-1929), (Arap Dilinde), Al-‘Arabî, 242, Januar 1979, Kuwait, s. 135-139.

–       “Prizren’de Destanlar”, I. Çevren 1-2 (21-22), Mart-Haziran 1979, Priştine, s. 175-196; II. Çevren, 3 (23), Eylül 1979, s. 135-168.

–       “O zivotu i pesnickim delima Hadzi Omer Lutfi Paçarizija” (Haci Ömer Lûtfi Paçarizi’nin Yaşamı ve Yapıtları Hakkında) (Sırp dilinde) Godisnjak Arhiva Kosova, VIII-IX, 1979, Priştine, s. 87-104.

–       “Yugoslavya’da Türk Şairlerinin Atatürk ile İlgili Şiirleri”, I. Milletler Arası Türkoloji Kongresi (İstanbul, 15-20. X. 1973), Tebliğler, 2. Türk Dili ve Edebiyatı, 1979, İstanbul, s. 330-333.

–       “Yugoslavya’da Türk Halk Edebiyatı”, Sesler, 183, Şubat 1984, Üsküp, s. 89-99.

–       “Kosova’da Türk Halk Edebiyatı”, Esin, 22, 24. Nisan 1984, Prizren, s. 5-9.

–       “Âşık Ferkî’nin Hayatı ve Eserleri”, Türk Folklor Araştırmaları, 1984, 1984, Ankara, s. 119-139.

–       “Sofyalı Bir Türk Âşığı Âşık Hıvzı”, Sesler, 200, Kasım 1985, Üsküp, s. 108-110.

–       “Tradicija i razvoj knjizevnosti jugoslovenskih turaka” (Yugoslavya Türkleri Edebiyatı’nın Geleneği ve Gelişmesi), Stremljenje, 6, Novembar-decembar 1985, Priştine, s. 69-76.

–       “Balkan Savaşı ile İlgili Bir Destan”, Türk Folkloru, Belleten 1987, 1988, İstanbul, s. 91-102.

–       “Bulgaristan’da Çağdaş Türk Edebiyatı”, Çevren, 2, Mart-Nisan 1989, s. 13-34.

–        “Yugoslavya’da Nasrettin Hoca”, I. Milletlerarası Nasrettin Hoca Sempozyumu Bildirileri 15-17 Mayıs 1989, Ankara, 1990, Ankara, s. 127-131; Çevren, 77-78, Mayıs-Ağustos 1990, s. 25-28.

–       “Dosadaşnji rezultati istrazivanja knjizevnostı Kosova na orijentalnim jezicima” (Kosova’da Şarkıyat Dillerinde Günümüze Dek Yapılan Araştırmaların Sonuçları), POF (Prilozi za orijentalnu filologiju, sv. 39/1989, 1990, Sarayevo, s. 193-199.

–       “Osvrt na tursku narodnu knjizevnost na Kosıova i Metohije” (Kosova ve Metohija’da Türk Halk Edebiyatına Genel Bakış), Bilten Filoloskog fakulteta, 1, 1991, 1991, Priştine, s. 265-272.

–       “Yugoslavya’da Yunus Emre”, Çevren, 87-89, Ocak-Haziran 1992, Priştine, s. 103-110.

–       “Türk Halk Edebiyatında Kanunî Sultan Süleyman”, VII. CIEPO (Osmanlı Öncesi ve Osmanlı Sonrası Uluslar arası Sempozyumu), 1994, Ankara, s. 439-446.

–       “Yugoslavya’da Âşıklar Geleneği”, Çığ, 15, İlkbahar 1995, Priştine, s. 17-18.

–       “Eski Yugoslavya Bölgelerinde Âşık Edebiyatı Yaratıcılığı”, Tan gazetesi, 14. I. 1995, Priştine, s. 5.

 

Tarih:

–       “Sultan Murat Türbesini Korumak İçin Verilen Bir Berat”, Çevren, 3, Temmuz 1974, s. 39-42.

–       “Prizren’de Yeni Bulunan Birkaç Türk Yazıtı”, Belleten, 154, Nisan 1975, s. 225-232+6 fotograf.

–       “Yugoslavya’da Bektaşi Tekkeleri”, Hacı Bektaş Veli, Bildiriler, Denemeler, Açıkoturum, Ankara Ocak 1977, Hacıbektaş Turizm Derneği Yayınları, 1, Ankara, s. 30-41; Çevren, 11, Ocak-Eylül 1976, Priştine, s.

–       Mucahit Asim, “Priştine Kitabeleri”, Vakıflar Dergisi, XI, 1977, Ankara, s. 205-215+10 fotograf; Çevren, 15, Eylül 1977, Priştine, s. 225-232.

–       “Prizren’de Sinan Paşa Camii”, Sanat Dünyamız, 11, Eylül 1977, İstanbul, s. 18-23; Çevren, 16, Aralık 1977, s. 61-71.

–       “Yugoslavya’da Mevlev^İ Tekkeleri”, Feyzi Halıcı, Mevlâna ve Yaşama Sevinci, 1978, Ankara, s. 173-178; Çevren, 20, Aralık 1978, Ankara, s. 37-43.

–       “Tri novog datuma o ornamentici u Sinan-pasinoj dzamiji u Prizrenu” (Prizren’de Sinan Paşa Camii Sanatıyla ilgili Üç Yeni Tarih), Godisnjak Arhiva Kosova, X-XI, 1979, Priştine, s. 271-285.

–       Machiel Kiel, The Mosque of Kel Hasan Ağa in The Village of Rogova” (Rogova Köyünde Kel Hasan Ağa Camii), POF (Prilozi za orijentalnu Filologiju, XXVIII-XXIX, 1978/79 (1980), Sarayevo, s. 411-421.

–       “Hacı Ömer Lûtfü’nün Tarihi Eserleri”, VII. Türk Tarih Kongresi, II. Cilt, Türk Tarih Kurumu, 1981, Ankara, s. 1216-1222.

–       “Yugoslavya’da Bektaşiliğin Genişlemesi”, Glasnik Muzeja, XV-XVI (1987-1988), 1989, Priştine, s. 79-90.

–       “Kontribut ndriçimit te personalitetit te Shaip Spahiut dhe rolin te tij ne Lidhjen e Prizrenit” (Arnavut Dilinde), Akademija e shkencave dhe e arteve e Kosoves, Prishtine, 6-9 qershor 1978, 1990, Priştinr, s. 561-564; “Prilog rasvetljavanju licnosti Suaib-pase Sipahija i njegove uluge u Prizrenskoj lizi” (Sırp Dilinde), POF (Prilozi za orijentalnu filologiju, 40/1990, 1990, Sarayevo, s. 393-397; “Şuayıp Paşa’nın Kişiliği Hakkında Birkaç Belge”, Çevren, 77-78, Mayıs-Ağustos 1990, Priiştine, s. 25-28.

–       “1526 Yılında Vulçitrin Sancağında Novobırdo’nun  Nüfus Sayımı”, Çevren, 83-84, Mayıs-Ağustos 1991, Priştine, s. 14-22.

–       “Arnavutluk’ta Bektaşilik”, Çevren, 81-82, Ocak-Nisan 1991, Priştine, s. 29-36.

–       “Avrupa’da Türklerin Yerleştikleri Hudutlar”, Çevren, 90-92, Temmuz-Aralık 1992, Priştine, s. 5-9.,

–       “Yugoslavya’da Sarı Saltuk”, Tan Gazetesi, 30. XII. 1992, Priştine, s. 14; Renkler, 5, 1995, Bükreş, s. 212-217.

–       “Islamska ornamentika na Mustafa-begovata dzamija vo Titov Veles” (Köprülü’de Mustafa Mustafa Bey Camiinde İslam Sanatı), Mlada mesecina, VII, 59, februar 1994, Üsküp, s. 8; “Islamska ornamentika Mustafa-begove dzamije u Titovom Velesu”, SelamIII, 10, maj-juni 1997, Prizren, s. 26, 27, ve 29.

–       “Kosovski boj u djelu turskog historiografa Ismail Haki Danismenda”, (Türk Tarihçisi İsmail Haki Danişmendin Eserinde Kosova Muharebesi) Selam, 8, januar-februar 1997, Prizren, s. 28-29.