Scroll Top

Merkezin başlıca görevleri, Balkan ülkelerinde tarih boyunca yaşayan Türk ulusunun, maddi ve manevi kültürünü ve bu kültürün bu topraklarda yaşayan diğer halkların yaşam ve yaratıcılıklarını etkilemesini saptamak;

Sempozyum, çalıştay, panel, bilimsel toplantı gibi etkinlikler düzenleyerek Türkoloji’nin, tüm Balkan ve diğer ülkelerdeki kültürel ve toplumsal gelişimlerde daha etkin rol oynamasını sağlamak;

Bilimsel araştırma çalışmalarının daha ileriye taşınmasına/yüksek dereceye ulaşmasına özen göstermek ve bu doğrultuda Balkan bölgesi ve diğer ülkelerdeki bilimsel kurumlarla işbirliği yapmak;

Bilimsel araştırma alanında belgesel ve tanıtım çalışmaları örgütlemek ve ilerletmek; bilimsel çalışma sonuçlarını yayınlamak ve bilim ve kültür dünyasına sunarak Türklük bilimine katkıda bulunmak ve;

Gazete, dergi, yıllık, kitap, süreli ve diğer bilimsel yayınları okuyucularla buluşturmaktır.