Scroll Top

 • Prof. Dr. Oktay AHMET-Makedonya
 • Prof. Dr. Şükrü Haluk AKALIN-Türkiye
 • Prof. Dr. Erman ARTUN (öl. 2016)-Türkiye
 • Prof. Dr. Evangelina BALTA-Yunanistan
 • Prof. Dr. Bayram BAYRAKDAR-Türkiye
 • Prof. Dr. Michel BOZDEMİR-Fransa
 • Prof. Dr. Đenana BUTUROVİĆ (öl. 2012)- Bosna Hersek
 • Prof. Dr. Ekrem ČAVUŠEVİĆ-Hırvatistan
 • Doç. Dr. Lübov ÇİMPOEŞ-Moldova
 • Prof. Dr. Marija DJINDJIĆ-Sırbistan
 • Prof. Dr. Ferit DUKA-Arnavutluk
 • Akademik Alija DŽOGOVIĆ (öl. 2014)-Kosova
 • Prof. Dr. A. Bican ERCİLASUN-Türkiye
 • Prof. Dr. Bilge ERCİLASUN-Türkiye
 • Harid FEDAİ (öl. 2017)-Kıbrıs
 • Prof. Dr. Kerima FILAN-Bosna Hersek
 • Prof. Dr. Reşat GENÇ-Türkiye
 • Prof. Dr. J. L. Bacque GRAMMONT-Fransa
 • Prof. Dr. Eva GUSTAVSSON-İsveç
 • Prof. Dr. Tuncer GÜLENSOY (öl. 2022)-Türkiye
 • Prof. Dr. İsa HABİBEYLİ-Azerbaycan
 • Prof. Dr. Rukiye HACI-Çin
 • Prof. Dr. Cengiz HAKOV-Bulgaristan
 • Talat HALMAN (öl. 2014)-Türkiye
 • Prof. Dr. Hamdi HASAN-Makedonya
 • Prof. Dr. Neriman HASAN-Romanya
 • Prof. Dr. Georg HAZAI (öl. 2016)-Macaristan
 • Prof. Dr. Fadıl HOCA-Makedonya
 • Prof. Dr. M. Metin HÜLOĞLU-Türkiye
 • Prof. Dr. Nazim İBRAHİM-Makedonya
 • Prof. Dr. Şakir İBRAYEV-Kazakistan
 • Prof. Dr. Halil İNALCIK (öl. 2016)-Türkiye
 • Prof. Dr. Lars JOHANSON-Almanya
 • Prof. Dr. Michael KIEL-Hollanda
 • Prof. Dr. Novak KILIBARDA-Karadağ
 • Uzm. Bedrettin KORO-Kosova
 • Prof. Dr. Lindita LATIFI XHANARI
 • Prof. Dr. Nedret MAHMUT-Romanya
 • Prof. Dr. Enver MAHMUT (öl. 2016)-Romanya
 • Prof. Dr. Mirjana MARINKOVIĆ-Sırbistan
 • Prof. Dr. Mihai MAXIM (öl. 2017) -Romanya
 • Prof. Dr. Tadeusz MAYDA-Polonya
 • Prof. Dr. Mustafa MEHMET (öl. 2020)-Romanya
 • Prof. Dr. Anvar MOKAEV-Kırgızistan
 • Prof. Dr. Fehim NAMETAK-Bosna-Hersek
 • Dr. Juten ODA-Japonya
 • Prof. Dr. İlber ORTAYLI-Türkiye
 • Prof. Dr. İsmail PARLATIR-Türkiye
 • Prof. Dr. Nasimhan RAHMANOV-Özbekistan
 • Prof. Dr. Razik RAFİEV-Özbekistan
 • Akademik Šerbo RASTODER-Karadağ
 • Prof. Dr. Uli SCHAMİLOĞLU-ABD
 • Prof. Dr. Gazmend SHPUZA-Arnavutluk
 • Prof. Dr. Elfina SIBGATULINA-Rusya
 • Prof. Dr. Hatice ŞAHİN -Türkiye
 • Prof. Dr. Dimitri VASILYEV (öl. 2021)-Rusya
 • Prof. Dr. Kamil VELİYEV-Azerbaycan
 • Prof. Dr. Vladan VIRIJEVIĆ-Sırbistan
 • Prof. Dr. Hayriye Süleymanoğlu YENİSOY (öl. 2018)-Türkiye
 • Prof. Dr. Dursun YILDIRIM-Türkiye
 • Prof. Dr. Mirzattin ZAKİYEV-Tataristan