Scroll Top

Balkan Türkoloji Araştırmaları Merkezi BAL-TAM Türkiye Yürütme
Kurulu Başkanı Dr. Ayla Hafız Küçükusta’nın Muğla Sıtkı Koçman
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarafınca Düzenlenen E-Konferans
Sunumu


Balkan Türkoloji Araştırmaları Merkezi BAL-TAM Türkiye Yürütme Kurulu Başkanı Dr. Ayla Hafız Küçükusta, 17 Mart 2021 tarihinde Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Edebiyat Fakültesi tarafınca düzenlenen e-konferansta “4. Yüzyıldan Günümüze Balkanlardaki Türk Varlığı: Dil-Tarih-Kültür” konulu sunumunu gerçekleştirdi.

Ayla Hafız Küçükusta Video Linki:

Balkan Türkoloji Araştırmaları Merkezi BAL-TAM Türkiye Yürütme Kurulu Başkanı Dr. Ayla Hafız Küçükusta, 17 Mart 2021 tarihinde Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Edebiyat Fakültesi tarafınca düzenlenen e-konferansta “4. Yüzyıldan Günümüze Balkanlardaki Türk Varlığı: Dil-Tarih-Kültür” konulu sunumunu gerçekleştirdi.