Scroll Top

Edebiyat Buluşması Sempozyumu Bildirileri

d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427ea (1)

Önsöz

Priştine Üniversitesi Filoloji Fakültesi’nde 1988 yılında kurduğumuz Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde, Priştine ve Bilkent Üniversite’lerini kardeş ünüversite konumuna getirme çabalarımız, Eski Yugoslavya’daki siyasi gerginlik nedeniyle bir türlü olumlu sonuçlanamadı.

Mart 1999’da NATO müdahalesinden sonra da, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’ne, Priştine Üniversitesi’nin yeni düzeninde olmayan resmi statütüsü kazandırmak için bir buçuk yıl yürüttüğümüz mücadelelerimizden dolayı başka etkinlikler için zamanımız yoktu. Fakat Türk Dili ve Edebiyatı Bölümümüz yeniden resmi statüsüne kavuştuktan hemen sonra Bilkent Üniversitesi ile işbirliğimizi gerçekleştirmeye başladık. İlk önce TİKA desteğiyle Bilkent Üniversitesi Bölge Ülkeler Kurslar Direktörlüğü Müdürü Sayın Doç. Dr. Rasım Özyürek gelerek Bölümümüzde derse girdi. O dönemlerde, Bilkent Üniversitesi Türk Edebiyatı Merkez’i Başkanı Sayın Prof. Talat Halman Bey’den gelen, 12. Nisan 2002 tarihli ve 02/0122/TH-EŞ sayılı bir yazıyla, Bilkent Edebiyat Merkezi yüksek lisans öğrencilerinin Kosova’ya bir bilimsel gezi ve bununla Kosova’da bir “Edebiyat Buluşması” adlı bir bilimsel sempozyum düzenlenmesi talebi de Bölümümüz tarafından memnuniyetle kabul edildi ve böylece 10 Temmuz 2002 tarihinde kendilerine gönderdiğimiz mektupla, bu Sempozyumun 30 Eylül – 03 Ekim 2002 tarihleri arasında düzenleneceğinin kararlaştırıldığı bildirildi. Ancak, Makedonya sınırında kendilerine haksız muamele yapıldığından dolayı gelen on dört öğrenciden sadece dördünün sınırı geçmesine izin verildi.

Buna rağmen biz, hazırladığımız programı gerçekleştirdik. İlk olarak 30 Eylül 2002 tarihinde “Doğru Yol” Kültür Sanat Derneği salonunda her iki Üniversite öğrencileri arasında bir Şiir Şöleni düzenlendi. Şölende, Bilkent Üniversitesi Türk Edebiyatı Merkezinden gelen konuklar Türk şairlerinin, Priştine Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nün öğrencileri ise kendi şiirlerini okudular. Şölen’e katılan Prizren şair ve yazarları da kendi özgün eserlerini okuyarak geceye hoş bir renk kattılar.

Ertesi gün yani 01. Ekim 2002 tarihinde Prizren’de, Priştine Üniversitesi Pedagoji Fakültesi amfisinde “Edebiyat Buluşması” adlı sempozyum düzenlendi. Bu sempozyuma T. C. Eşgüdüm Müsteşarı Sayın Metin Kılıç Bey katılarak bir konuşma yaptı. Gelen misafirler hazırlamış oldukları tebliğlerini sundular, ardından da Makedonya sınırından Türkiye’ye dönmek zorunda kalan Bilkent Edebiyat Merkezi öğrencilerinin tebliğlerini Priştine Üniversitesi Filoloji Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencileri okudular.

“Edebiyat Buluşması” adlı sempozyum, 02. Ekim 2002 tarihinde Priştine Üniversitesi Filoloji Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde devam etti. Bu Sempozyum’un Priştin’deki oturumu, T. C. Müsteşarı Sayın Metin Kılıç Bey ve o zamanki Priştine Üniversitesi Filoloji Fakültesi dekanı Sayın Prof. Dr. Enver Mehmeti’nin açılış konuşmalarıyla başladı ve katılımcıların tebliğleriyle devam etti. Sempozyum’un kapanışından sonra Priştine Üniversitesi Dekanı Prof. Dr. Enver Mehmeti ve Yardımcısı Prof. Dr. Nuhi Recepi T. C. Müsteşarı ve Bilkent Üniversitesi’nden gelen misafirleri kabul etti, ardından da şehir gezisi yapıldı.

Bir gün sonra, yani 03 Ekim 2002 tarihinde, Bilkent Üniversitesinden gelen genç araştırmacılar Prizren’den ayrıldılar.

“Edebiyat Buluşması” adlı sempozyum, bütün güçlüklere rağmen, başarıyla gerçekleştirildi. Bir yandan Bilkent Üniversitesi genç araştırmacıları, farklı yöntemlerle hazırladıkları bildirilerle, çeşitli konularda yaptıkları eleştiri, çözümleme ve yorumlama yetenekleriyle dünya standartlarını yakaladıklarını kanıtladılar, diğer yandan ise yerli, Priştine Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde okuyan genç şairler, kendi şiir sanatlarıyla, yarın belki başka bir sempozyumda sunulacak olan bildirilerin konusu olabileceklerini gösterdiler.

Priştine Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyeleri biz Hafızlar, 2000 yılında kurduğumuz Balkan Türkoloji Araştırmaları Merkezi (BAL-TAM) çerçevesinde, on yıl sonra tekrar gün ışığına çıkarmaya başladığımız “Çevren” dergisinin özel bir sayısında, Edebiyat Buluşmaları Sempozyumu’nda sunulan tüm bildirileri ve okunan özgün şiirleri yayınlamayı düşünmüştük. Önsözden sonra gelen Prof. Talat Halman’nın “Çevren’de Bilkent” başlıklı yazısı, planladığımız “Çevren” dergisinin bu bildirileri kapsayacak özel sayısı için hazırlamış olduğu sunuş yazısıydı. Ancak, tüm bu hazırlıklar devam ederken, bazı sorumsuz kişiler tarafından, “Çevren” dergisinin çıkması yeniden engellendi ve hazırladığımız bu sayı basılmadan kaldı.

Bu nedenden dolayı, diğer etkinliklerimiz yanında, tüm Balkanlar’da genç bilim adamlarının bilim çalışmalarını destekleyen bir bilim ve eğitim enstitüsü olan BAL-TAM, Priştine ve Bilkent Üniversiteleri genç araştırmacılarının çabalarını kalıcı kılmak amacıyla, Edebiyat Buluşması Sempozyum’unda sunulan bildirileri yayınlamayı üstlendi. Bu bildiriler kitabı aynı zamanda iki üniversite arasında güzel işbirliği ve etkinliklerin göstergesi olarak kalacaktır.

Prof.Dr. Nimetullah HAFIZ

bir yorum bırakın