Scroll Top

V. Uluslararası Güneydoğu Avrupa Türkolojisi Sempozyumu Kosova’nın Önemli Tarih Ve Kültür Merkezi Olan Prizren’de 13-16 Nisan 2011 Tarihinde Düzenlendi

Balkan Türkoloji Araştırmaları Merkezi BAL-TAM tarafından iki yılda bir düzenlenen sempozyumların beşincisi olan “5. Uluslararası Güneydoğu Avrupa Türkolojisi Sempozyumu” 13 – 16 Nisan 2011 tarihinde Kosova’nın önemli tarih ve kültür merkezi olan Prizren şehrinde Türk Dili Kurumu (TDK) iş birliğiyle düzenlendi. Söz konusu sempozyum aynı zamanda  Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, TÜRKSOY, Elginkan Vakfı, TEB ve ERBER şirketinin destekleriyle gerçekleştirildi

Sempozyumda, Güneydoğu Avrupa ülkelerindeki Türkoloji çalışmaları odğında Tarih, Medeniyetler Tarihi, Dil, Edebiyat, Felsefe, Sanat Tarihi, Müzikoloji ve Etnoloji konularını içeren bildiriler önceki dört sempozyumda da olduğu gibi “Tarih Boyunca Türk (Osmanlı Öncesi, Osmanlı ve Osmanlı Sonrası Dönemler) ve Güneydoğu Avrupa Medeniyetlerinin Karşılıklı Etkileri” ana başlığı altında sunuldu.

Kosova, Türkiye, Arnavutluk, Makedonya, Sırbistan, Bosna Hersek, Hırvatistan, Karadağ, Bulgaristan, Romanya, Macaristan, Fransa, Azerbaycan, Rusya, Polonya ve Finlandiya’dan bilim insanları ve araştırmacıların bildirileri ve araştırma bulgularını paylaşma  fırsatı oldu.

V. Uluslararası Güneydoğu Avrupa Sempozyumu’na Zeynep Korkmaz, Ahmet Bican Ercilasun, Şükrü Haluk Akalın, İskender Pala, İlber Ortaylı, Halil İnalcık, Talat Halman, Ahmet Bican Ercilasun, Osman Fikri Sertkaya, Dursun Yıldırım, İnci Enginün, İsmail Parlatır, Filiz Yenişehirlioğlu, Poul Demont, Györg Hazai, Cengiz Hakov, Fehim Nametak, Ekrem Çavuşeviç, Feti Mehdiu, Nikola Samardzic, Luan Starova, Bone Veliçkovski, Fahri Kaya, Ramiz Asker gibi bilimsel çalışmalarıyla Türk kültürü, dili, edebiyatı ve tarihine büyük katkılar sunan değerli bilim insanlarının yanı sıra Kosova, Türkiye, Arnavutluk, Makedonya, Sırbistan, Bosna Hersek, Hırvatistan, Karadağ, Bulgaristan, Romanya, Macaristan, Fransa, Azerbaycan, Rusya, Polonya ve Finlandiya’dan bir çok akademisyen ve araştırmacı katılarak bildirileri ve araştırma bulgularını sundu.

Beşinci Uluslararası Güneydoğu Avrupa Türkoloji Sempozyumu, aynı zamanda BAL-TAM’ın 10. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle düzenlenen kutlamalar çerçevesinde gerçekleştirildi. Sempozyumun özel bir oturumu, bu 10 yıl boyunca BAL-TAM tarafından düzenlenen etkinliklerin geri bildirimi ve değerlendirilmesine ayrıldı. Sempozyumda öne çıkan bir diğer konu da Balkan Türkolojisi çalışmalarına ve BALTAM’ın faaliyetlerine katkıda bulunanlara ödül ve plaketlerin verilmesi oldu. BALTAM ödülleri Prof. Dr. Ahmet Bican Ercilasun, Prof. Dr. Haluk Akalın, Prof. Dr. Reşat Genç, Prof. Dr. Novak Kilibarda, Smail Şariç ve TÜRKSOY kuruluşluna takdim edildi.

BAL-TAM bugüne kadar Balkan Türkolojisi üzerine dört büyük Uluslararası Sempozyum düzenledi. İlki Eylül 2001’de Prizren-Kosova’da, ikincisi Eylül 2002’de Mostar-Bosna-Hersek’te, üçüncüsü 2003’te Kotor-Karadağ’da ve dördüncüsü 2007’de Hırvatistan’ın başkenti Zagreb’de gerçekleştirildi.

BAL-TAM’ın Uluslararası Güney Doğu Avrupa Türkolojisi Sempozyumları, bölgedeki zengin kaynakları ortaya çıkartarak Türkoloji çalışmalarına ivme kazandırmak ve böylece Türk kültürü, medeniyeti, dili, tarihi ile ilgilenen kurumların faaliyetlerine de katkı sağlamak amacıyla iki yılda bir Balkanlar’ın farklı bir ülkesinde düzenleniyor.

Ayrıca Türkoloji Bilimlerini ve ilişkili konuları irdeleyen BALTAM, düzenlediği uluslararası söz konusu sempozyumlarla dünyanın bu bölgesindeki toplumsal gelişme ve değişimlerin daha iyi anlaşılmasına katkı sağlamakta ve bu sayede Balkan Türkolojisi ve Balkanlar Üzerine Sosyolojik Çalışmalar’ı da gündeme getirmektedir.