Scroll Top

I. Uluslararası Balkan Türkolojisi Sempozyumu 28-30 Eylül 2001 Tarihinde Kosova’nın Prizren Kentinde Düzenlendi

Prof. Dr. Tacida-Nimetullah Hafız tarafından 30 Mart 2001 tarihinde Kosova Prizren’de kurulan  Balkan Türkoloji Araştırmaları Merkezi BAL-TAM. Balkan Türkolojisinde atılım yaparak ilk toplantısını KKTC’de düzenledikten sonra, 2001 tarihinde Prizren’de ilk büyük Uluslararası Balkan Türkolojisi Sempozyumunu düzenledi. 26-38  Eylül tarihleri arasında düzenlenen bu toplantıya 41 bilim adamı ve uzman katıldı. Söz konusu sempozyum beş oturum halinde gerçekleşti.

Başkanlığını Prof. Dr. Şükrü Halûk Akalın ve Nail Tan’ın yaptığı birinci oturumda Prof. Dr. Zekeriya Kurşun (Türkiye), “Balkan Araştırmalarında Osmanlı Arşivinin Önemi”, Ismail Bozkurt (KKTC), “KKTC’nde Türkoloji Çalışmaları”, Prof. Dr. Ibrahim Tatarlı (Bulgaristan), “Yahya Kemal Beyatlı ve Balkanlarda Türk Varlığı”, Prof. Dr. Mustafa Mehmet (Romanya), “Romanya’da Türkoloji Araştırmalarına Genel Bir Bakış”, Prof. Dr. Nimetullah Hafız (Kosova), “Eski Yugoslavya’da Türkoloji Araştırmaları”, Rahmi Ali (Yunanistan), “Yunanistan’da Türkoloji Araştırmaları”, Prof. Dr. Iskender Rizay (Kosova), “Osmanlı miparatorluğunun Kuruluşunda Arnavutların Rolü”, Dr. Yusuf Hamza (Makedonya), “Osmanlı Öncesi Slovenya Türkleri”, Prof. Dr. Cengiz Hakov (Bulgaristan), “Bulgaristan Türklerinin Tarihî Kaderi”, Doç. Dr. Mustafa Yılmaz (Türkiye), “Atatürk’ün Modernleşme Modeli” adlı bildirilerini sundular.

Başkanlığını Dr. İrfan Ünver Nasrettinoğlu ve İsmail Bozkurt’un yaptığı ikinci oturumda Doç. Dr. Ibrahim Yalimov (Bulgaristan), “20-30 Yılları Arasında Bulgaristan Türkleri Arasında Reformculuk”, İskener Muzbeg (Kosova), Kosova Tüzüğünden (1953) Kosova Anayasal Çerçevesine Kadar (2001) Türk Dilinin Eşitliği”, Prof. Dr. Şükrü Halûk Akalın (Türkiye), “Makedonya’da Eğitim Olarak Türkçe”, Dr. Rasim Özyürek (Türkiye), “Yugoslavya’da Yaşayan Türklerin Konuşma ve Yazı Dilleri”, Prof. Dr. Arif Ago (Makedonya), “Makedonya’da Türk Eğitimi Nereye Gidiyor?”, Mr. Bedrettin Koro (Kosova), “Dünya Savaşından Sonra Prizren’de Türkçe Eğitim”, Prof. Dr. Eflatun Nimetzade (Azerbaycan), “Balkanlarda Türk Kültürü ve Tiyatro Sanati Üzerine”, Prof. Dr. Sevim Piliçkova (Makedonya), “Makedonya’da Türk Kültürü, Kosova’da Türk Eserleri” adlı bildirilerini sundular.

Başkanlığını Prof. Dr. İbrahim Tatarlı VE Prof. Dr. Iskender Rizay’ın yaptığ üçüncü oturumda:

Prof. Dr. Cenana Buturoviç (Bosna- Hersek), “The Battle of Banja Luka 1372 in the Oral Tradition”, Nail Tan (Türkiye), “Makedonya’da Türkçe Anlatılan Nasreddin Hoca Fıkralarıyla Türkiye’de Yayımlanmış Narseddin Hoca Fıkralarının Karşılaştırılması”, İsmail Çavuşev (Bulgaristan), “Turhan Rasın’ın Hiciv ve Mizah Dünyasi”, Lada Buturoviç (Bosna-Hersek), “L’analys Linguo Stylistique Du Poeme oral Gazi Husrev-Bey Men’e L’noce a Stambol”, Fahri Kaya (Makedonya), “Makedonya Türk Edebiyatinda Dram Türü”, Halit Eren (Türkiye), “Gümülcineli Hafız Galip Efendi”, Raif Vırmiça (Kosova), “Hacı Mehmet Tahir Efendi Hayatı ve Eserleri”. adlı bildirilerini sundular.

Başkanlığını Prof. Dr. Mustafa Mehmet ile Prof. Dr. Zekeriya Kurşun ‘un yaptığı dördüncü oturumda Prof. Dr. Irfan Morina (Kosova), “Dünya Edebiyat Antolojisine Giren Ilk Türk Şairi Priştineli Mesihi”, Dr. Klaus Riehle (Almanya), “Priştineli Mesihi Evrensel Türk Şairi”, Cemali Tunalıgil (Kosova), “Mehmet Akif Ersoy Hakkında Birkaç Söz Daha”, Prof. Dr. Hamdi Hasan (Makedonya), “Üsküp Dar’ülmuallimin Öğretmeni Sekip Tunç’un ‘Unutmayın Bosna’yı’ Adlı Bilinmeyen Bir Şiiri”, Doç. Dr. Kerima Filan (Bosna-Hersek), “Bosna’da XVII. Yüzyılda Türkçe Olarak Kaleme Alınmış Bir Mecmua Üzerine”, Ümran Salla-Âşık-ferki (Kosova), “Prizrenli Sem’i Hakkında Birkaç Söz”, Doç. Dr. Tacida Hafız (Kosova), “Suzi Çelebi’nin Bilinmeyen Yanları”, Hayrettin İvgin (Türkiye), “Bulgaristan Türk Halk Şairi Âşik Haydarı” adlı bildirilerini sundular.

Başkanlığını Prof. Dr. Cengiz Hakov ve Dr. Rasim Özyürek’in yaptığı beşinci oturumda Prof. Dr. Ekrem Çauseviç (Bosna-Hersek), “Bosna-Hersek’ te Türk Dilbilgisi Yazma Kitapları (XIX. Yüzyil)”, Mr.Suzan Dedoviç (Kosova), “Mitroviça Türk Ağzının Başlıca Özelikleri”, Mustafa Tahsinoğlu (Yunanistan), “Yunan Dilindeki Türkçe Kelimeler”, Dr. Yaşar Kalafat (Türkiye), “Balkan Türklerinden Örneklemelerle Halk İnançlarımızda Saç”, Dr. Irfan Ünver Nasrattinoğlu (Türkiye), “Gagavuz Türklerinin Doğum ve Ölümle İlgili İnançları”, Prof. Dr. Taciser Onuk (Türkiye), “Balkan Ülkelerinde El Sanatlarının Korunması, Geliştirilmesi, Tanıtılması, Pazarlanması”, Altay Suroy (Kosova), “Kosova’da Türk Dernek ve Kuruluşları”, Nuran Malta (Kosova), “Dünya Savaşından Önce Prizren’de Türk Türkücü Grupları” adlı bildirilerini sundular.

Davetliler arasında Prizren’de bulunan Türkiye Devlet Bakanı Prof. Dr. Abdülhalûk Çay 29 Eylül 2001 tarihinde görkemli bir şekilde gerçekleşen Balkan Türkoloji Araştırmaları Merkezi BAL-TAM’ın ilk sempozyumunun kapanış töreninde bir konuşma yaparak BAL-TAM’ı bilim alanında üstün çaba ve emeklerinden dolayı kutladı ve çalışmalarında başarılar diledi.

30 Eylül 2001 tarihinde sempozyum sonrası düzenlenen bir günlük Kosova gezisinde katılımcılar Priştine Üniversitesi, Kosova Ovası’ndaki Sultan Murat Türbesi, İpek’teki Sarı Saltuk Makamı, Prilep Köyündeki İkinci Sarı Saltuk makamını ziyaret etti.