Merkez Müdürü ve Yöneticisi :
Prof. Dr. Tacida HAFIZ

ADI VE SOYADI: Tacida HAFIZ,(ZUBCEVIC)

DOGUM TARIHI VE YERI: 11.06.1946, SARAJEVO. Babasi Sahzuddin ZUBCEVIC, Annesi Zuhra BAYRAKTAREVIC.

MEDENI DURUMU. Evli ve iki çocuk (Ayla ve Erhan)ve iki torun (Erman ve Can) sahibi.

EGITIM VE LISANS ÜSTÜ ÇALISMALARI:

 • Ilk okul: Mostar, 1961.
 • Lise: Klasik Lise, Saray Bosna, 1965.
 • Yüksek egitim: Saraybosna Üniversitesi, Felseve Fakültesi, Sarkiyat Bölümü. 1979 yilinda mezun oldu.
 • Yüksek lisans: Pristine Üniversitesi, Filoloji Fakültesi, 1979-1982.Mastir tezi konusu: “Haci Ömer Lütfü ve Kosova’daki Sosyalistik fikirlerin yayilmasinda Onun Rolü”.
 • Doktora tezi konusu: “XV-XX yy arasinda Prizren’de Klasik Siir”. 1998 yilinda
  Pristine Üniversitesinde savundu.

          1990 yilinda Pristine üniversitesine Ögretim görevlisi olarak alindi. 1998 yilinda Pristine Üniversitesin’de Doçent unvanini aldi.

RESMI GÖREVLER:

 • 02/12/2005ndetürkçe ögretmenligi(1977-1984).
 • Kosova Kitap Yayma Kurumu’nda Bas sorumlu, Pristine (1984-1990).
 • Pristme’de,Filoloji Fakültesi’nin Türk Dili ve Edebiyati Bölümünde Türk edebiyati I,(Islam öncesi dönem), Türk edebiyati II (Klasik Türk edebiyati), Türk edebiyati III (Tanzimat edebiyati), Türk edebiyati IV (Çagdas Türk edebiyati ve Edebiyat kurami derslerini verdi (1990-2003).
 • Prizren’de Yüksek Pedagoji Okuhi’nda Edebiyat kurarm, ve Türk dili ve edebiyati metodigi derslerini verdi (1989-1996).
 • Ankara’da, Ankara Üniversitesi, Dil Tarih ve Cografya Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyati Bölürnü’nde misafir profesör görevinde bulundu (1999, kis dönemi).
 • Su anda Pristine Üniversitesi Filoloji Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyati Bölürnü’nde Türk edebiyati III ve IV dersleri veren Assoc. Prof. görevinde bulunmaktadir. Ihtiyaç durumunda Türk edebiyati ve II ve bu derslerin yani sira Edebiyat kurami derslerini de vermektedir.

DIGER AKTIVITELER:

 •      30 Haziran 1998 yilinda Prizren’de kurulan Türkologlar Birligi Yönetim Kurulu üyesi
 •      30 Mart 2000 yilinda Prizren’de esi Prof.Dr. Nimetullah Hafiz ile birlikte kurdugu Balkan Türkoloji Arastirmalan Merkezi (BAL-TAM) müdürü.
 •      Esit çabalarla BAL-TAM’m I Uluslararasi Balkan Türkolojisi Sempozyumu’nü Prizren’de (27-29 Eylül 2001’de), II’ci Uluslararasi Blkan Türkolojisi Sempozyumu’nu Mostar’da (3-6 Eylül 2002’de) ve Ul Uluslararasi Balkan Türkolojisi Sempozyumu’nu Kotor’da (9-13 Eylül 2003’te) hazirladilar. Yeniden türkoloji alaninda bilim dergisi “Çevren”i harekete geçirdi BAL-TAM çerçevesinde çikan tüm yayinlarin sorumlusu.

KITAPLARI

HAFIZ, Tadzida, Yunus Emre – Hayati ve Eserleri, (Türkçe ve Sirpça), “Tan” Yayinlari. Pristine, 1992.

HAFIZ, Tacida, Haci Ömer Lutfi, Eserlerinden Seçmeler, Birinci Baski “Tan”Yayinlari, Pristine, 1992.

HAFIZ – ZUBCEVIC, Tadzida, Junus Emre, Zivot i djelo (Türkçe ve Bosnakça), TC Kültür Bakanligi Yayinlari, Birinci Baski, Ankara, 1993.

HAFIZ – ZUBCEVIC, Tadzida, Junus Emre, Zivot i djelo (Türkçe ve Bosnakça), TC Kültür Bakanligi yayinlari, Ikinci baski, Ankara 1995.

HAFIZ, Tacida, Ömer Lutfi, Eserlerinden Seçmeler , BALTAM, Balkan Türkoloji Arastirmalari Merkezi, II baski, Prizren 2002.

HAFIZ, Tacida, Ömer Lutfî’nin Divani, Ankara (baskida).

HAFIZ, Tadzida, Izabrane pripovjetke (Flikayelerden Seçmeler), Jalvac Ural, Prizren (baskida).

BILIM  ESERLERI

 • HAFIZ, Tacida, Misir Yazan Mahmiid Taymiir’un Öykücülügü, Çevren II, Sayi. 2. Pristine, 1974, s. 55-58.
 • HAFIZ, Tacida, Ivan Goran Kovacic, Hayati ve Eserleri, Çevren III, Sayi. 7, Pristine,1975. s.
 • HAFIZ, Tacida, Prizren’de Tür 02/11/2005 en, Sayi 12, Pristine Aralik 1976, s. 47-58; Türk Folklor Arastirmalari Yilligi, Ankara, 1980. s.
 • HAFIZ, Tacida, Yugoslavya’da Nasrettin Hoca Fikralarının Yayilmasi Üzerine Birkaç Söz , Uluslar arasi Yunus Emre, Nasreddin Hoca, Karamanoglu Mehmet Bey ve Türk Dili Semineri Bildirileri, 10-12 Haziran 1977, Konya, s.
 • HAFIZ, Tacida, Kosova’da Türbeler, Prilozi za orijentalnu filologiju, Sarajevo, 1980, s. 189-274+6.
 • HAFIZ, Tacida, Kosova’da Yagmur Dualari, Sesler, XVII., Sayi 164, Üsküp, Mart 1982. s 69-73; III Medjunarodni kongres turskog folklora, knj. IV, Ankara, 1988. s.
 • HAFIZ, Tacida, Haci Ömer Lutfi’nin Sosyalist Düsüncelerinin Yayilmasina Katkisi, Çig, Sayi. 2. Pristine, Mart-Nisan 1990. s.
 • HAFIZ. Tadzida, Hadzi Ömer LiitfiPacariz’i i njegova uloga u sirenju socijalistickih ideja mi Kosovu, Glasnik Muzeja Kosova, XIII-XIV, Pristine, 1984, s. 245-246.
 • HAFIZ, Tadzida, Yugoslavya’da Türk Halk Türkülerinin Durumu, V. Milletler Arasi Türkoloji Kongresi, Istanbul, 23-28 Eylül 1985, Tebligler, II. Türk Edebiyati, Cilt 2, Istanbul, s. 369-373; Bay 48, Prizren, s.
 • HAFIZ, Tacida, Les Pir Sultan Abdal en Roumelie (Rumeli’de Pir Sultan Abdallar). Bektachiyya, Etudes sur lordre mystiquedes Bektachis et les groupes relevant de Hadji Bektach, Strasburg 1986, Reunies par Aleksandar Popovic et Giles Veinstein, Les editions. Istanbul, 1987, s. 101-108.
 • HAFES, Taxhida, Destani per Ramadan Zaskokun nga poeti popullor Türk Ashik Ferki (Halk Sairi Asik Ferkî’nin Ramadan Zaskok Hakkinda Destani), 02/11/2005 tare te Prizrenit – Nga tubimi shkencor – Prishtine, 6-7 qershor 1978, Pristine 1990, s. 651-659.
 • HAFIZ, Tacida, Yugoslavya’da Nasreddin Hoca ile Ilgili Yayinlar, I. Uluslararasi Nasreddin Hoca Sempopzyumu Bildirileri, T. C. Kültür Bakanligi, Ankara, 1990. s. 133- 156.
 • HAFIZ, Tacida, Haci Ömer Lutfi’nin Sosyalist Düsüncelerinin Yayilmasina Katkisi, Çig, Sayi 2, Pristine, Mart-Nisan 1990, s.
 • HAFIZ, Tadzida, O prizrenskim piscima na turskom jezikii od XV vijeka do Drugog svjetskog rata (XV. Yüzyildan Ikinci Dünya Savasina Kadar Prizren Sairleri Hakkinda), Zbornik Filoloskog fakulteta, Pristine, 1991, s. 273-281.
 • HAFIZ, Tacida, Vuçitirin Kanunnamelerinde Ekonomi, Zirai ve Sosyal Durum, VII. CIPO Sempozyumu, Pecuj, 1987, Ankara, 1994, s. 447-451.
 • HAFIZ, Tacida, Blagay’da Sari Saltik Türbesi, Sari Saltik Hakkinda Uluslararasi Sempozyumu, Renkler, Sayi 5, Bukurest, 1995, s.
 • HAFIZ, Tacida, Asik Ferki, Sofra, Sayi 1, Prizren, Aralik 1998.
 • HAFIZ, Tacida, Kâmil Vrenezi, Sofra, Sayi 5, Prizren, 2001,
 • HAFIZ, Tacida, Haci Hafiz Süleyman Hafiz Kütiipliane’sinin Yazma Eserlerinin Katalogu Çevren, Sayi 95-96, Prizren, Mart 2002, s.
 • HAFIZ, Tacida, Suzi Çelebi, I. Uluslararsi Balkan Türkolojisi Sempozyumu, Prizren 27-30 Eylül, Prizren 2002 Bildirileri (Baskida).
 • HAFIZ, Tadzida, Prizren i njegovipjesnici, II. Uluslararsi Balkan Türkolojisi Sempozyumu, Mostar, 03-06 Eylül 2002 Bildirileri (Baskida).

TANITMALARI

 • HAFIZ, Tacida, Sarayevo’da “Prilozi”Sarkiyat Filoloji Dergisinin 22-23 Sayisi Yayimlandi, Çevren, Sayi 9, Pristine 1975, s. 157-159.
 • HAFIZ, Tacida, Prilozi za orijentalnu filologiju, 1975, Sarayevo 1976, Çevren, Sayi 12. Pristine 1976, s. 201-202. (HAFIZ, Tacida), Yitirdigimiz Prof. Dr. Hasan Kaleshi,Çe\ren, Sayi 9, Pristine, s. 143.