I. ULUSLARARASI BALKAN TÜRKOLOJISI SEMPOZYUMU - BAL-TAM

I. ULUSLARARASI BALKAN TÜRKOLOJISI SEMPOZYUMU

I. ULUSLARARASI BALKAN TÜRKOLOJISI SEMPOZYUMU

BAL-TAM Eylül 2001 ayı sonunda Prizren'de ilk büyük bilimsel toplantıyı düzenledi. 28-30 Eylül 2001 tarihleri arasında düzenlenen bu toplantıya 41 bilim adamı ve uzman katılarak bildiri sunacaklarım bildirmişlerdi.

    Beş oturum hâlinde düzenlenen sem pozyumun programında su bildiriler bulun maktaydı:

      Baskanlığını Prof. Dr. Şükrü Halûk Akalin ile Nail Tan'ın yaptığı birinci oturumda:

    Prof. Dr. Zekeriya Kurşun (Türkiye), "Balkan Araştırmalarinda Osmanıi Arşivinin Önemi", Ismail Bozkurt (KKTC), "KKTC'nde Türkoloji Çalışmaları", Prof. Dr. Ibrahim Tatarlı (Bulgaristan), "Yahya Kemal Bey atlı ve Balkanlarda Türk Varlığı", Prof. Dr. Mustafa Mehmet (Romanya), "Romanya'da Türkoloji Araştırmalarına Genel Bir Bakış", Prof. Dr. Nimetullah Hafız (Kosova), "Eski Yugoslavya'da Türkoloji Araştırmalari", Rahmi Ali (Yunanistan), "Yunanistan'da Türkoloji Araştırmaları", Prof. Dr. iskender Rizay (Kosova), "Osmanlı miparatorluğunun Kuruluşunda Arnavutların Rolü", Dr. Yusuf Hamza (Makedonya), "Osmanlı  Öncesi Slovenya Türkleri", Prof. Dr. Cengiz Hakov (Bulgaristan), "Bulgaristan Türklerinin Tarihî Kaderi", Doç. Dr. Mustafa Yılmaz (Türkiye), "Atatürk'ün Modernleşme Modeli".

Başkanlığını Dr. İrfan Ünver Nasrattinoğlu ile İsmail Bozkurt'un yaptığı ikinci oturumda:

        Doç. Dr. Ibrahim Yalimov (Bulgaristan), "20-30 Yılları Arasinda Bulgaristan Türkleri Arasinda Reformculuk", Iskener Muzbeg (Kosova), Kosova Tüzüğünden (1953) Kosova Anayasal Çerçevesine Kadar (2001) Türk Dilinin Eşitliği", Prof. Dr. Şükrü Halûk Akalin (Türkiye), "Makedonya'da Eğitim Olarak Türkçe", Dr. Rasim Özyürek (Türkiye), "Yugoslavya'da Yaşayan Türklerin Konuşma ve Yazi Dilleri", Prof. Dr. Arif Ago (Makedonya), "Makedonya'da Türk Eğitimi Nereye Gidiyor?", Mr.Bedrettin Koro (Kosova), "//. Dünya Savaşından Sonra Prizren'de Türkçe Eğitim", Prof. Dr. Eflatun Nimetzade (Azerbaycan), "Balkanlarda Türk Kültürü ve Tiyatro Sanati Üzerine", Prof. Dr. Sevim Piliçkova (Makedonya), "Makedonya'da Türk Kültürü, "Kosova'da Türk Eserleri".

Başkanlığını Prof. Dr. İbrahim Tatarlı ile Prof. Dr. İskender Rizay'ın yaptığ ıüçüncü oturumda:

       Prof. Dr. Cenana Buturoviç (Bosna- Hersek), "The Battle ofBanja Luka 1372 in the Ör al Tradition", Nail Tan (Türkiye), "Makedonya'da Türkçe Anlatilan Nasreddin Hoca Fıkralarıyla Türkiye'de Yayımlanmıs Narseddin Hoca Fıkralarının Karşılaştırılması", İsmail Çavuşev (Bulgaristan), "Turhan Rasın'ın Hiciv ve Mizah Dünyasi", Lada Buturoviç (Bosna-Hersek), "L'analys Linguo Stylistique Du Poeme oral Gazi Husrev-Bey Men'e L'noce a Stambol", Fahri Kaya (Makedonya), "Makedonya Türk Edebiyatinda Dram Türü", Halit Eren (Türkiye), "Gümülcineli Hafız Galip Efendi", Raif Vırmiça (Kosova), "Hacı Mehmet Tahir Efendi Hayatı ve Eserleri".

Başkanlığını Prof. Dr. Mustafa Mehmet ile Prof. Dr. Zekeriya Kurşun 'un yaptığı dördüncü oturumda:

       Prof. Dr. Irfan Morina (Kosova), "Dünya Edebiyat Antolojisine Giren Ilk Türk Şairi Priştineli Mesihi", Dr. Klaus Riehle (Almanya), "Priştineli Mesihi Evrensel Türk Şairi", Cemali Tunalıgil (Kosova), "Mehmet Akif Ersoy Hakkında Birkaç Söz Daha", Prof. Dr. Hamdi Hasan (Makedonya), "Üsküp Dar'ülmuallimin Öğretmeni Sekip Tunç'un 'Unutmayın Bosna'yı' Adlı Bilinmeyen Bir Şiiri", Doç. Dr. Kerima Filan (Bosna-Hersek), "Bosna'da XVII. Yüzyılda Türkçe Olarak Kaleme Alınmış Bir Mecmua Üzerine", Ümran Salla-Âşık-ferki (Kosova), "Prizrenli Sem'i Hakkında Birkaç Söz", Doç. Dr. Tacida Hafiz (Kosova), "Suzi Çelebi'nin Bilinmeyen Yanları", Hayrettin İvgin (Türkiye), "Bulgaristan Türk Halk Şairi Âşik Haydarı".

Başkanlığını Prof. Dr. Cengiz Hakov ile Dr. Rasim Özyürek'in yaptığı beşinci oturumda:

       Prof. Dr. Ekrem Çauseviç (Bosna-Hersek), "Bosna-Hersek' te Türk Dilbilgisi Yazma Kitapları (XIX. Yüzyil)", Mr.Suzan Dedoviç (Kosova), "Mitroviça Türk Ağzının Başlıca Özelikleri", Mustafa Tahsinoğlu (Yunanistan), "Yunan Dilindeki Türkçe Kelimeler", Dr. Yaşar Kalafat (Türkiye), "Balkan Türklerinden Örneklemelerle Halk Inançlarımızda Saç", Dr. Irfan Ünver Nasrattinoğlu (Türkiye), "Gagavuz Türklerinin Doğum ve Ölümle Ilgili Inançları", Prof. Dr. Taciser Onuk (Türkiye), "Balkan Ülkelerinde El Sanatlarının Korunması, Gelşstirilmesi, Tanıtılması, Pazarlanması", Altay Suroy (Kosova), "Kosova'da Türk Dernek ve Kuruluşları", Nuran Malta (Kosova), "//. Dünya Savaşından Önce Prizren'de Türk Türkücü Grupları".

       Programdaki bilim adamı ve uzmanlardan Ismail Bozkurt, Rahmi Ali, Doç. Dr. Mustafa Yılmaz, Prof. Dr. Cenana Buturoviç, Lada Butoroviç, Dr. Klaus Riehle, Doç. Dr. Kerime Filan, Prof. Dr. Ekrem Çavuseviç, Mustafa Tahsinoğlu, Hayrettin Ivgin, Dr. Yaşar Kalafat mazeretleri sebebiyle toplantıya katılamadılar.

       29 Eylül 2001 günü Sempozyum kapanış töreninde Prizren'de bulunan Devlet Bakanı Prof. Dr. Abdülhalûk Çay'da bir konuşma yaparak BAL-TAM'i kutladı, çalişmalarında başarılar diledi.

       30 Eylül 2001 tarihinde yapılan gezide Priştine Üniversitesi, Kosova Ovası'nda Sultan Murat Türbesi, îpek'teki San Saltuk Makamı, Prilep Köyündeki Ikinci San Saltuk makamı ziyaret edildi.